Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

2135 dd4d 390
Reposted fromjustMeee justMeee viadusz dusz

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vialitka litka
1208 ed73 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viadziza dziza
3730 ae44 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaChangeMe ChangeMe
3606 e95b 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaChangeMe ChangeMe
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viacrambie crambie
Zawrotów serca dostaję z Tobą, a bez Ciebie tylko pierdolca…
— Piotr Tokarz
1296 9dbb 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaMsSuzanna MsSuzanna

June 03 2015

Rozbudziłeś we mnie marzenia, których nie miałeś zamiaru spełnić. I to jest najgorsze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viawaniliowaa waniliowaa
Musisz uwierzyć w siebie jeśli chcesz żyć tak jak sobie wymarzyłeś. Nie wystarczy marzyć. I nawet jeśli zdarzy się kryzys tej wiary w siebie, jeśli zwątpisz, to za każdym razem wracaj w tamto miejsce, w  miejsce, w którym stwierdziłeś, że uda ci się, że będziesz próbował aż do skutku. Musisz być pewny siebie i tego, czego chcesz od życia. Życie ma wszystko czego pragniesz, wystarczy wyciągnąć po to ręce. I trzymać je przez chwilę w górze. Może chwilę, może kilka lat, ale uparcie je trzymać.
Reposted fromresort resort viawaniliowaa waniliowaa
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viapikkumyy pikkumyy
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viapikkumyy pikkumyy

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaBaraszka Baraszka
7320 9caf 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viawaniliowaa waniliowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl